Selasa, 19 Juni 2012

seting mikrotik raditnet 19 juny 2012

Setingan :  -  Semua trafik Http ==>> ke Speedy
                   - Semua Trafik ICMP ==>> ke Wireless 
                   - Semua Trafik Game ==>> Wireless
 0 komentar:

 
;